zevosis
zevosis

Büyük dostluklar kavgayla başlar

Büyük dostlukların kavgayla başladığı söylenir. Yakın dönem Türk-Rus ilişkilerini özetleyen daha iyi bir söz olduğunu sanmıyorum. Türkler ve …

0

Büyük dostlukların kavgayla başladığı söylenir.

Yakın dönem Türk-Rus ilişkilerini özetleyen daha iyi bir söz olduğunu sanmıyorum.

Türkler ve Ruslar, sadece birkaç sene içerisinde sıcak çatışma ihtimalinin gündemde olduğu bir iklimden savaş sanayi ve nükleer enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda iş birliği yaptıkları bir noktaya vardılar.

SICAK ÇATIŞMADAN İŞ BİRLİĞİNE UZANAN YOL

Kavga, 24 Kasım 2015’te Rusya’ya ait Suhoy SU-24 tipi savaş uçağının Türk Hava Kuvvetlerince düşürülmesiyle başlamıştı.

Uçak hadisesinin (15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Rus uçağının düşürülmesinde Türk devleti içerisine sızmış FETÖ mensuplarının rol oynadığı ortaya çıkarıldı) hemen sonrasında iki ülke başta Suriye olmak üzere farklı alanlarda adeta örtülü bir savaşın içerisine girdi.

Süreç Ankara ve Moskova’daki karar vericilere kavga etmenin faydadan çok zarar getireceğini göstermiş olmalı ki, karşılıklı olarak devlet aklı devreye girdi ve iki başkent arasında yaşanan sert kış yerini taze bir bahar havasına bırakıverdi.

Varılan noktada, ilişkiler tamir edilmenin ötesinde geçmişte hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye ulaşmış durumda.

Bu seviye elbette sorunsuz ve her şeyin mükemmel biçimde ilerlediği bir durum anlamına gelmiyor.

İki ülkenin tarihten gelen prangaları ve daha önce yaptıkları seçimlerden oluşan yüklü bagajları pek çok alanda manevra kabiliyetlerini sınırladığı gibi karşı karşıya gelmelerine de neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırım konusundaki tutumu ve mevkidaşı Vladimir Putin’in İdlib’deki ısrarının da gösterdiği üzere anlaşmazlıklar devam devam ediyor. İki lider sorunlara çözüm bulmak amacıyla 29 Eylül’de Soçi’de bir araya gelecekler.

Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağını önceden kestirmek zor olsa da zaman kazanmaya yönelik ara çözümlerin gündeme gelmesi olası gözüküyor.

Bu noktada Türkiye’de iktidarın ABD-Rusya arasında izlediği denge siyasetinin ve Rusya’nın kimi noktalarda Türkiye’ye manevra alanı açmayan tutumunun nihai çözümlere varılması yolundaki engeller olduğunu belirtelim.

Oysa var olan iş birliği iradesini daha ileri seviyeye taşıyacak yeni tip bir yaklaşım, pek çok sahada ve özellikle Ortadoğu’da iki ülkeyi farklı noktalara taşıyabilir.

ORTADOĞU’DAKİ MANEVRA ALANLARI

İki ülke Ortadoğu’ya yönelik genel, ortak bir yaklaşım geliştirebileceği gibi Suriye, Libya, Irak’ın kuzeyi ve Filistin gibi anlaşmazlık noktalarında da spesifik çözümler yaratabilir.

1-GENEL YAKLAŞIM

Türkiye ve Rusya’nın Ortadoğu’da farklı tarihi, kültürel ve ekonomik kanallardan beslenen ilişkileri mevcut.

Türkiye, Ortadoğu’da yaklaşık 400 yıl süren Osmanlı egemenliğin varisi konumundan kaynaklı olarak, Arap milletleriyle derin ilişkilere sahip.

Osmanlı sonrası da Türk etkisi Ortadoğu’da önemli bir rol oynadı.

İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı mücadele odaklı kurulan bağımsızlıkçı hareketlerin (BAAS vb.) ve milliyetçi Arap liderlerin (Cemal Abdül Nasır, Burgiba, Mişel Eflak vd.) Mustafa Kemal Atatürk ve Türk devriminden etkilendiği bilinen bir gerçek.

Fakat Türkiye’nin NATO’ya girişi sonrası Ankara ve Arap başkentleri arasında ilişki bilinçli olarak zayıflatıldı ve milliyetçiler üzerinden oluşan bağ kopma noktasına geldi.

AKP döneminde iİe dünyada dini söylemlerin yükselişiyle paralel olarak Ortadoğu’ya dini değerler üzerinden yeni bir yaklaşım geliştirildi.

Bu doğrultuda AKP, Arap ülkelerinde Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketine açık destek sundu.

Fakat bu siyaset 2013’te Mısır’da Muhammed Mursi iktidarın devrilişiyle beraber iflas etti.

Bugün İhvan’ın Arap başkentlerinde siyasi sahneden silindiği bir süreçteyiz.

Ankara’nın Kahire’ye yönelik normalleşme açılımı, AKP’nin yeni duruma uygun olarak İhvan ısrarından yavaş yavaş vazgeçtiğine ve pragmatik siyasetler izleyeceğine işaret ediyor.

Gelinen noktada Ankara ve Arap başkentleri arasında ilişkiler iyi gitmese dahi Arap halkları arasında Türkiye, Türk kültürü ve Türk ürünlerine yönelik yaygın eğilim devam ediyor.

Rusya ise Sovyetler döneminden kalan miras üzerinden Ortadoğu başkentleriyle ilişkilerini derinleştirmeye çalışıyor.

Elbette bugün bir yanda Sovyetler diğer yanda Nasır’lar, Burgibalar ve Kaddafilerin olduğu dönemden uzaktayız.

Dolayısıyla Rusya ideolojik değil pragmatik bir yaklaşımla, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda Arap dünyasında yeniden aktif olmaya çalışıyor.

Moskova’nın temel hedefinin Ortadoğu’da ABD’nin boşaltmak zorunda kaldığı alanları doldurma ve geri kalan sahalarda manevra kabiliyetini arttırmak olduğu açık.

ABD’nin geri çekildiği, Avrupa ülkelerinin ise güç kaybettiği bir dönemde Ankara ve Moskova’nın Ortadoğu’da ortak yaklaşımlar geliştirebileceği çeşitli fırsatlar mevcut.

Halihazırdaki çatışmalara bulunabilecek ortak çözümler, iki ülkenin Ortadoğu’daki etkisini arttıracaktır.

Bu doğrultuda, Suriye, Irak, Libya ve Filistin öncelikli iş birliği alanları olarak karşımıza çıkıyor;

1-SURİYE

Suriye’deki savaşı sonlandırmak amacıyla yola çıkan Astana inisiyatifi, çeşitli noktalarda başarılı oldu.

Ankara, Moskova ve Tahran’ın masanın karşı taraflarında otursalar da geliştirdiği yaklaşımlar (diplomatik ve askeri kanalları devamlı olarak açık tutmak, ortak devriye, kontrol altındaki grupları belli sınırlar içinde tutmak vs.) savaşın yıkıcılığını azaltmış hatta geniş alanlarda sonlandırmış durumda.

Fakat İdlib ve Suriye’nin kuzeyinde ABD destekli PKK/YPG/PYD tipi terör yapılarının etkin olduğu alanlarda anlaşmazlıklar devam ediyor.

Ankara, Moskova ve Tahran geçmişten gelen güvensizlikler ve tereddütler nedeniyle söz konusu sorunlarda bütünlüklü bir yaklaşım geliştirmekten kaçınıyorlar.

Ve maalesef aynı masada fakat masanın karşı taraflarında olmayı da sürdürüyorlar.

Oysa ortak bir yaklaşım sadece Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamakla kalmayıp, bölge dışı aktörlerinde Suriye üzerinden bölgeye müdahale etmesinin önüne geçecektir.

Burada Türkiye’nin İdlib üzerindeki ısrarı ve Rusya’nın Suriye’nin kuzeyinde yapılanmış ayrılıkçı gruplarla ilişkileri koruma çabası sorunların çözümündeki temel engel olarak karşımıza çıkıyor.

1-IRAK

ABD işgali Irak’ta etnik ve dini temelde parçalı bir yapının oluşmasına neden oldu. Sünniler, Şiiler ve Kürtler arasındaki anlaşmazlık sadece Irak’ta değil bölgenin tamamında istikrarsızlık yaratıyor.

Bu noktada Barzani aşireti etrafına toplanmış siyasi grupların, Irak’tan ayrılma yönünde çabalarına 2017’deki referandumla şahit olduk.

Bölge ülkelerinin ortak tavrı sayesinde ABD/İsrail destekli referandum çabası boşa çıkarıldı.

Fakat Irak’taki bölünmüşlük devam ediyor.

Türkiye ve Rusya’nın İran’ı da içine alacak bir biçimde Irak’a değin ortak siyasetler geliştirmesi için uygun bir zemin mevcut.

Fakat bu noktada da geçmişten gelen kamplaşmalar çözüm yollarını tıkıyor.

Irak’ta parçalı yapının devamı ve istikrarsızlık ise Atlantik kuvvetlerine bölgeye müdahale için uygun zemini sağlamaya devam ediyor.

1-LİBYA

Türkiye ve Rusya, Libya’daki iç savaşın başlangıcında farklı cephelerde yer aldılar.

Ankara, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verirken Rusya, General Hafter’ı destekledi.

Gelinen noktada, Türkiye’nin desteklediği kuvvetler Hafter ve diğer gruplar üzerinde askeri hakimiyet kurmayı başardılar.

Siyasi sahada ise Libya’nın bütünlüğünün korunması için ara çözüm olarak geniş tabanlı, geçici bir hükümet oluşturuldu.

Türkiye ve Rusya’nın Libya’da farklı siyasi aktörler üzerinden ortak bir çözüm noktasında inisiyatif kullandığı biliniyor.

Bu çizginin kuvvetlendirilmesi Libya’daki iç savaşın sonlanmasını kolaylaştıracağı gibi

Kuzey Afrika ve Akdeniz’de Atlantik etkisini de sınırlandıracaktır.

1-FİLİSTİN

Filistin’de süren İsrail işgali on yıllardan bu yana Ortadoğu’nun dengesini bozan sorunların başında geliyor.

Türkiye ve Rusya farklı dönemlerde Filistin bağımsızlık mücadelesine destek verdiler ve bugün de belli sınırları içinde destekleri sürüyor. Bu noktada iki ülkenin, her şeye rağmen İsrail’le dengeleri gözettiğini ekleyelim.

Filistin’de El Fetih, Hamas, İslami Cihad ve diğer gruplar arasındaki parçalanmış yapı, işgal karşıtı direnişin önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Ankara ve Moskova farklı zamanlarda bu yapıları bir araya getirmek için çeşitli toplantılar düzenlediler. Fakat kesin bir çözüm alınamadı.

İki başkentin ortak inisiyatif alması halinde ise dengelerin değişmesi muhakkaktır.

Yukarıda kaleme aldığımız önerilerin gerçekleşmesinin yolu öncelikli olarak Ankara ve Moskova arasında karşılıklı güvenin derinleşmesinden geçiyor.

Karşılıklı güven ise daha fazla diyalog ve karşılıklı açıklıkla sağlanabilir. Avrasya’nın iki büyük ülkesi arasındaki ilişkileri İdlib ve Kırım sorunlarına hapsetmek ise fırsatların kaçırılmasına neden olacaktır.

Onur Sinan Güzaltan

(Not: Bu makale ilk olarak United World International analiz sitesinde İngilizce olarak yayınlanmıştır.)

Haberi Kaynağından oku: Oda TV

Not : Bu haber ODATV internet sitesinden, Yeniistiklal.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak geldiği şekliyle alınmıştır. Bu haberlerin hukuki muhatabı haber kaynaklarıdır. Haberlerle ilgili her tür şikayetinizi yeniistiklal@gmail.com adresimize gönderebilirsiniz.

yazi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku