zevosis
zevosis

İkizdere’de bilirkişi raporu tamamlandı: Haklı direniş bilirkişi raporuyla tescillendi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın İkizdere’de yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının mücadelesi sürerken, Rize İdare …

0

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın İkizdere’de yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının mücadelesi sürerken, Rize İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda geçen ay bölgede yapılan bilirkişi incelemesi sonucu rapor tamamlandı. Bilirkişi raporunda, projenin usulsüz olduğu ve İşkencedere vadisinde bu ocağın yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.

Raporda, taş ocakları için incelemeler sonucu yaşanacak tahribatlar gözler önüne serilerek, “Projesinin sahanın jeomekanik tespiti, taşkın-drcnaj, arıcılık faaliyetleri, orman alanları, su kaynakları (yüzey ve yeraltı) değerlendirmeleri açısından Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği kapsamında çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, projenin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalarla alınacak önlemlerin ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olmadığı, raporda ayrıntıları verilen bu parametreler açısından çevresel etki değerlendirmeleri yapılmamış projenin bu hali ile işletilmesi durumunda fiziksel ve biyolojik çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı, çevreye olabilecek olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da zararın çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alanı temsilden uzak ve literatür bilgilerine dayalı hazırlandığı ve proje özelinde uygun ve yeterli olmadığı, proje alanında yürütülecek faaliyetin ve kurulacak kırma ve eleme tesisinin İşletme kapasitesi, kullanılacak teknik donanım ve yöntem gözetildiğinde Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının teknik olarak yeterli ve uygun olmadığı görüş ve kanaatindeyiz” denildi.

‘ARICILIĞA ZARAR VERECEK’

Bilirkişiler, bölgede heyelan tehlikesine dikkat çekerken, “Ocak işlemlerinin bu tür eğimli topografyalarda özellikle nakliye ve kademe yollarında ne tür olumsuzluklar oluşturacağının, muhtemel bu olumsuz durumları engellemek amacıyla heyelan-kayma-malzeme düşmesi riski taşıyan bölgelerde bu yollarda alt kolta yarma açılması, gabiyon, taş duvar veya istinat duvarı örülmesine veya benzer İstinat yapılarına yönelik ne tür önlemlerin alınması gerektiğinin, en kötü hava şartlarında inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan taşıma ve ulaşıma cevap verebilmek için ne tür inşaat mühendisliği tekniklerinin uygulanacağının ve nakliye işlemlerinin karayolunda meydana getireceği ek trafik yükü hesabının ve risklerinin proje tanıtım dosyasında yer almadığı, bu yönüyle de proje tanıtım dosyasının eksiklikler içerdiği belirlendi” ifadeleri kullanıldı.

Taş ocağının bölgede yürütülen arıcılık ve çay üretimine zarar vereceği anlatılan raporda, “Arıcılığın etkilenebileceği taş ocağı bölgesinde toplam 953 adet faal arılı kovan bulunduğu, proje tanıtım dosyası incelendiğinde ÇED alanının güneydoğusunda yer alan kuş uçuşu yaklaşık 50 metre mesafedeki tarım alanları ve arıcılık lokasyonları özelinde yayılan tozlanma etkilerinin dikkate alınmadığı, bu alanlar özelinde bir araştırma ve değerlendirmenin yapılmadığı belirlendi” denildi.

Proje tanıtım dosyasının taş temini için alternatiflerin tespit edilmemesi ve irdelenmemesi yönünden ciddi eksiklikler içerdiği kaydedilen raporda, alanın akarsu morfolojisi açısından çevresel etkilerinin bir değerlendirmeye tabi tutulmadığı, yağışlarla alandan gelebilecek suların su miktarı ve kalitesinin Balaban Dere ve mevsimlik diğer yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkilerinin irdelenmediği aktarıldı.

‘DERHAL ÇALIŞMALARI DURDURUN!’

Taş ocağına karşı direnişini sürdüren İkizderelilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, “Üç taş ocağı için de bilirkişiler proje tanıtım dosyalarının yetersiz olduğu görüşünü vermişler. Bu rapora davalı Ulaştırma Bakanlığı ve işletici firmalar itiraz edeceklerdir. Bu itirazların sonrasında mahkeme dava hakkında önce yürütmeyi durdurma konusunda, sonrasında da davanın esası hakkında bir karar verecektir. Bilirkişi raporlarına göre bu kararların bizlerin lehine olması beklenir. Yürütmeyi durdurma kararı verilirse çalışmalar 30 gün içinde durmak zorunda” dedi.

İkizdere Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada ise “Bu faaliyet başlamadan bizler bu projenin eksiklikler ile dolu olduğunu haykırdık. Bu faaliyet başladığında geri dönüşü olmayacak çevresel zararların oluşacağını, gezegenin değerli bir bölümünün tahrip edileceğini ve gelecek kuşaklara risk oluşturacak bir alan bırakılacağını her platformda ifade ettik. Bu aşamada vahim çevresel zararlar hala da çalışmalar devam ettiğinden her gün oluşmaya devam ettiğinden mahkemenin hiç beklemeden derhal yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerekmektedir. Aksi durum göz göre göre, bilirkişi raporu ile de tespiti yapıldığı halde bu zararların oluşmasına rıza göstermek anlamına gelecektir. Adaletin geç geleni bu yüzden makbul değildir” ifadeleri kullanıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslenilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Derhal çalışmaları durdurun! Ayrıca uygulamadan biliyoruz, dava bitmeden yeni bir ÇED raporu hazırlamak aklınıza gelebilir. Şimdiden söylüyoruz. Bu yol hukukun arkasından dolanma olur. Bilirkişiler yer seçimi yönünden alanın uygun olmadığını da söylüyor. Bu yüzden böyle bir çözümü asla düşünmeyin. Bu alan taş ocağı için uygun bir alan değildir… Bakanlığınız limanın ÇED’inde var olan ocaklardan bazaltı alacağınızı, yeni ocak açmayacağınızı taahhüt etmişti. Bu taahhüt limanın ÇED raporunda hala duruyor! Derhal rehabilite projelerini konuşmaya başlayalım! İkizdere harap oluyor. Daha fazla harap olmasın!”

Haberi Kaynağından oku: Cumhuriyet

Not : Bu haber CUMHURİYET internet sitesinden, Yeniistiklal.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak geldiği şekliyle alınmıştır. Bu haberlerin hukuki muhatabı haber kaynaklarıdır. Haberlerle ilgili her tür şikayetinizi yeniistiklal@gmail.com adresimize gönderebilirsiniz.

yazi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku